Chính sách bảo mật

Truonghoc247 luôn cam kết bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Người dùng một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Truonghoc247 xây dựng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Người dùng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin, lý do chúng tôi thu thập, cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền lợi của Người dùng đối với các hoạt động này.

1. Mục đích thu thập thông tin

1.1. Mục đích thu thập thông tin

 • Quản lý thông tin đăng ký và sử dụng của Thành viên.
 • Quản lý lưu lượng thành viên sử dụng, số lượng Người dùng.
 • Liên hệ, xác nhận và hỗ trợ chăm sóc khách hàng và bảo vệ quyền lợi Người dùng trong một số trường hợp cụ thể.
 • Sử dụng các hoạt động trong phạm vi sử dụng thông tin.

1.2. Các thông tin thu thập (nếu Người dùng cung cấp) và mục đích sử dụng 

STT

Thông tin

Mục đích sử dụng

1

Số điện thoại

Tài khoản đăng nhập, chăm sóc khách hàng

2

Họ tên

Tài khoản đăng nhập, chăm sóc khách hàng

3

Thông tin trường học

Xây dựng website trường học

4

Thông tin lớp học

Xây dựng lớp học

1.3. Trách nhiệm Người dùng trong việc cung cấp thông tin

Người dùng phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin cung cấp. Truonghoc247 không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

1.4. Quyền của người dùng trong việc cung cấp thông tin

Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý Khách là chủ thể dữ liệu cá nhân của mình và có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình.

 • Người dùng có quyền được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người dùng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Người dùng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại trang quản lý cá nhân trên Trang Web này, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Cung cấp dịch vụ, giải pháp giáo dục đến Người dùng.
 • Gửi các thông báo qua SMS hoặc trên trang quản lý Người dùng các thông tin liên quan đến sử dụng dịch vụ, đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu,...
 • Trong trường hợp có yêu cầu và/hoặc theo quy định của pháp luật: truonghoc247 có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin Người dùng được lưu trữ trong suốt thời gian sử dụng các dịch vụ của Truonghoc247.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Người dùng

 • Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ iNET -  doanh nghiệp sở hữu các dịch vụ trên trang Truonghoc247.vn
 • Các cơ quan, tổ chức nhà nước theo quy định của Pháp luật.